Wersja: 2.1.11

Portal ogłoszeń

  1. Jeśli logujesz się po raz pierwszy (otrzymałaś/eś hasło startowe z ARiMR) – zmień je na własne.
  2. W tym celu kliknij przycisk „Zmień hasło”.
  3. W celu zalogowania się do Portalu Ogłoszeń użyj swojego nowego hasła.
Uwaga! Zachowaj swoje hasło tylko dla siebie. ARiMR nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła innym osobom.
Zmień hasło

Zgłoszenie problemów technicznych Portalu Ogłoszeń ARiMR: Problemy związane z logowaniem lub publikowaniem ogłoszeń należy zgłaszać do ARiMR mailem na adres: pomoc-portal-ogloszen@arimr.gov.pl
Zgłoszenie błędu powinno zawierać dokładny opis problemu, login użytkownika oraz numer telefonu do kontaktu.
W tytule maila ze zgłoszeniem błędu należy wpisać „Portal Ogłoszeń – zgłoszenie błędu”.

Nabywanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR: O uprawnienia mogą wnioskować podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014-2020 lub też beneficjenci tej pomocy, a także partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW), którzy realizują operacje w ramach dwuletniego planu operacyjnego. Uprawnienia nadawane są na podstawie poprawnie wypełnionego Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń ARiMR. Wniosek wraz z Instrukcją jego wypełnienia dostępny jest do pobrania w sekcji
Wzory dokumentów.